کاهش تورم باعث کاهش چسبندگی بالای نرخ سود بانکی نشده است

دکتر محمدرضا رضوی رئیس موسسه در همایش بین المللی سیاست های صنعتی  تجاری تاکید کرد: دولت یازدهم توانسته است با اجرای سیاست های خود، کاهش نرخ تورم، ثبات نرخ ارز خصوصا دلار، رشد اقتصادی مثبت، گشایش‌های مثبت مرتبط با توافق هسته ‌ای، ثبات نسبی را در اقتصاد ایران به وجود آورده است.

وی افزود: با وجود این موفقیت ها چسبندگی بالای نرخ سود بانکی و دستمزدها به تورم، کاهشی در نرخ سود بانکی بوجود نیاورده وهمین مسئله بر دامنه مشکلات تأمین مالی افزوده است.

رضوی با اشاره به افت قابل توجه در شاخص تولیدات صنعتی از ابتدای سال 90 گفت: خوشبختانه از آغاز دولت یازدهم، رشد مثبت را تجربه کرده ایم و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

به گفته رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني آمارها و پروانه‌های بهره برداری وسرمایه گذاری صنعتی در کشور نشان می‌دهد، میزان سرمایه گذاری در پروانه های بهره برداری در وزارت صنعت از سال 74 تا 86 رشد داشته و در سال 86 سرمایه گذاری صنعتی ما سقوط آزاد را تجربه کرده است.

 وی افزد : در سال 91 و از نیمه  سال 92 با روی کار آمدن دولت  یازدهم در سال 93 این منحنی مستقیم شده است و این دولت توانسته حداقل جلوی روند نزولی را بگیرد.

  رضوی گفت:به طور واقعی بازهم در افول هستیم به خاطر تحمل تورم به این معنی که شرایط در دولت نهم ودهم طوري بوده که ظرفیت سازی ما در صنعت به شدت نزول پیدا کرده است و این یعنی این که ما کالاهای بسیار محدودتری را براي صادرات توليد كرديم.

رضوي اظهار داشت: ما در سال 93 به قیمت جاری همردیف سال 85 سرمایه گذاری کرده ایم ،پس شرایطی به گونه ای بوده  که به هیچ وجه سرمایه گذاری در صنعت تشویق نمی کرده و اشتغال زایی، ایجاد کالاهی جدید و صادرات را با محدودیت مواجه کرده است . در حال حاضر هم ما با شرایط انقباظی شدیدی روبروهستیم به لحاظ منابع اعتباری وضروری است که در این رابطه چاره ای اندیشیده شود .

وی به نسبت صادرات غیرنفتی به واردات اشاره کرد و گفت: این نسبت در ابتدای سال 84 حدود 30 درصد و امروز به 80 درصد رسیده تا جایی که صادرات و واردات به هم نزدیک شده اند.

رضوی با استناد به تجارب کشورهای دارای درآمد متوسط مانند ایران مهم است، گفت: توجه به فناوری های روز در سطح جهان یکی از راه های تجربه شده برای تسریع در افزایش کارایی اقتصادی برای این قبیل کشورها است بنا بر این دولت ما باید به سمت رقابتی کردن تولید با بکارگیری فناوری روزحرکت کند.

وی افزود: به عبارت دیگر دولت باید با حمایت از سرمایه گذاری های جدید و شرکت های تازه تأسیس و سرمایه گذاران مستقیم خارجی، مزیت های رقابتی تولیدات صنعتی را در داخل و خارج تقویت کند.

وی ادامه داد: مزیت ارزش افزوده در تولیدات صنعتی طی چهارده سال اخیر نزدیک به 10 درصد کاهش یافته وبه تبع آن سهم ارزش افزوده تولیدات صنعتی نیز افت پیدا کرده است.

رضوی تاکید کرد: راه حل خروج از این شرایط این است که هزینه های عمرانی در کشور در جهت کاهش هزینه ها اولویت بندی شود و دولت حمایت های مالی شفاف، سازمان مند ومنوط به عملکرد  را در دستورکار قرار دهد.