ثبت نام حضور برای ارایه ایده های برتر


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

اینجانب علاوه بر تمایل برای حضور در همایش(19 مهرماه)، علاقه مندم در کارگاه های فوق که مشخص می نمایم شرکت کنم: