اعضای دبیرخانه همایش:

  • فاطمه پناهي - مسئول دبیرخانه 
  • فریبا سادات میرسلطانی
  • ليلا ملكي
  • فائزه کیایی
  • حمیدرضا ریاضت