اولین همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری

برای توسعه صادرات و اشتغال  در ایران

تهران: 18-19 مهر 1394


روز اول: 18 مهر 1394

مراسم افتتاحيه با حضور مقامات عالي‌رتبه كشور و سخنراني جناب آقاي مهندس نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت (8:15 – 10:00)

پانل 1: سياست‌هاي صنعتي؛ درس‌هايي براي ايران (10:15 - 12:00)

 • سياست صنعتي و توسعه فراگير و پايدار (گری لوئیس هماهنگ کننده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد در ایران و نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران)
 • بازبيني سياست صنعتي: ديدگاه نو ساختارگرايي (پروفسور جاستين لين)
 • توسعه صنعتي صادرات‌گرا در ايران (دكتر محمدرضا رضوي)

پانل 2: تأثيرات سياست‌هاي اقتصادي بر توسعه صنعتي صادرات‌گرا در ايران (14:00 - 16:15)

 • مديريت اقتصاد كلان و چشم‌انداز توسعه صنعتي و تجاري ايران (دكتر مسعود نيلي)
 • آثار سياست ارزي بر سياست‌هاي صنعتي صادرات‌گرا در ايران (دكتر بهروز هادي‌زنوز)

پانل 3: تنوع‌بخشي به صادرات و ارتقاء در زنجيره ارزش جهاني (16:30 - 18:45)

 • تجربه مالزي در بالا رفتن از زنجيره ارزش جهاني در صنايع مختلف (پروفسور زكريا عبدالرشيد)
 • خوشه‌هاي صنعتي، تنوع صادراتي و ارتقاء زنجيره ارزش (پروفسور آكيفومي كوچيكي)
 • نقش سيستم‌هاي هوشمند محيطي و ارتباطات بين‌المللي در تدوين سياست‌هاي توسعه صنعتي در ايران (دكتر مرتضي ايماني‌راد و دكتر سيامك قاسمي)

روز دوم: 19 مهر 1394

پانل 4: پيش‌نيازهاي اجرا و توفيق سياست صنعتي صادرات‌گرا (8:30 - 9:45)

 • پيش‌نيازهاي سياست‌هاي صنعتي صادرات محور (دكتر سلستين مونگا)
 • توسعه توانمندي‌ها براي تحول توليد و اشتغال (دكتر ايرمگارد نويلر)

پانل 5: به سوي چارچوب سياست تجاري ايران (9:45 - 12:00)

 • چارچوب قوانين تجارت بين‌الملل و چشم‌انداز تجارت ايران (دكتر صادق ضيايي بيگدلي)
 • سياست‌هاي تجاري ايران براي پيوند به بازارها (دكتر مينا مشايخي)
 • استراتژي و سياست‌هاي توسعه در كشورهاي صادركننده نفت: چشم‌انداز و چالش‌هاي صنعت‌گستري و اشتغال‌زايي (دكتر مهدي شفاءالدين)

پانل 6: انباشت قابليت‌ها، توسعه اشتغال، و رشد فراگير (14:00 - 16:45)

 • سياست صنعتي و توسعه اشتغال نيروي كار داراي تحصيلات عالي (دكتر غلامعلي فرجادي و دكتر عليرضا اميني)
 • اهميت جايگاه زنان در سياست‌هاي اقتصادي و صنعتي ايران طي دهه آتي (دكتر نادره شاملو)
 • توسعه صنعتي و رشد فراگير و پايدار زيست محيطي (دكتر تيم اسكات)
 • توسعه توانايي‌ها و صرفه‌هاي مقياس محرك صادرات و اشتغال ايران (دكتر پويا علاءالديني و دكتر حميدرضا اشرف‌زاده)

مراسم اختتاميه با حضور مقامات عالي‌رتبه كشور (17:15 – 18:00)