اعضای کمیته علمی:

 • دکتر محمدرضا رفعتی، دبیر علمی همایش
 • دکتر پویا علاء الدینی، دبير علمي بين الملل
 • دکتر عباس معمارنژاد
 • مهندس احمد دوست حسینی
 • علی دینی
 • دکتر محمدمهدی بهکیش
 • دکتر عباس شاکری
 • دکتر صادق ضیایی بیگدلی
 • دکتر بهروز هادی زنوز
 • دکتر داریوش مبصر
 • حسن ولی بیگی
 • یوسف حسن پور