• چشم انداز و چالش های توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی

 1. Developing downstream petrochemical industries: opportunities, challenges and the way forward

 2. الزامات و چشم انداز توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي

 3. Jotun's history – 90 proud years of business

 • تشویق سرمایه‏ گذاری خارجی و ایجاد شرکت‏های مشترک صادراتی

 1. تشويق سرمايه گذاري خارجي و ايجاد شركت هاي مشترك صادراتي

 • بنگاه‏های کوچک، توسعه اشتغال و خوشه‏ های صنعتی

 1. نقش خوشه‌هاي كسب و كار در توسعه صنعتي

 2. خوشه‏ هاي كسب ‏وكار و اشتغال پايدار

 3. بنگاه هاي كوچك، توسعه اشتغال و خوشه هاي صنعتي

 4. تحليلی اجمالی از تحولات بازار کار ایران

 5. راهکارهای ایجاد اشتغال

 6. نوآوری و کارآفرینی در بنگاه های اقتصادی

 • چشم‏ انداز و چالش‏های توسعه صنعت خودروهای تجاری

 1. توسعه صنعت خودروهاي تجاري : چشم انداز و چالش ها

 • سیاست تجاری، الحاق به سازمان جهانی تجارت و تشویق صادرات غیر نفتی

 1. آثار متناقض حمایت‌ گرایی در برابراثرات مثبت و پایدار آزادسازی تجاری
 2. سياست تجاری، الحاق به سازمان جهاني تجارت و تشويق صادرات غير نفتي